Arbetet i tekniska kommittéer

Arbetet i tekniska kommittéer

Kapitel 3 - Standardisering i Sverige
Mitten av kapitlet

Här får du veta mer om arbetet i den tekniska kommittén. Där finns representanter för företag, myndigheter, fackförbund och andra organisationer. Varje kommitté kan i sin tur bestå av en eller flera mindre arbetsgrupper.

Hela den tekniska kommittén träffas då och då för att informera varandra om det pågående arbetet, fatta beslut och rösta om färdiga förslag till standarder.

 

På bilden ovan till vänster ser du hur en kommitté kan se ut i Sverige. Kommittén leds av en ordförande och en projektledare.

På bilden till höger ser du hur en internationell kommitté kan se ut.
I en sådan grupp sitter representanter från de olika länderna som vill vara med i standardiseringsarbetet.

Som användarrepresentant får du lösenord till en digital portal eller ett digitalt arkiv, som innehåller information och länkar till alla dokument du behöver i arbetet.

Hela kommittén träffas då och då, men det är även vanligt med webbmöten på distans. Då kommunicerar du och kan se dokument via din dator.

Bilden visar en användarrepresentant framför datorn under en webbkonferens. Illustration: Mattias Gordon
Bilden visar en användarrepresentant framför datorn under en webbkonferens.
Illustration: Mattias Gordon

Visste du det här om tekniska kommittéer?

Övning 5. 

[WpProQuiz 10]