Arbetet i tekniska kommittéer

Arbetet i tekniska kommittéer

Kapitel 3 - Standardisering i Sverige
Mitten av kapitlet

Här får du veta mer om arbetet i den tekniska kommittén. Där finns representanter för företag, myndigheter, fackförbund och andra organisationer. Varje kommitté kan i sin tur bestå av en eller flera mindre arbetsgrupper.

Hela den tekniska kommittén träffas då och då för att informera varandra om det pågående arbetet, fatta beslut och rösta om färdiga förslag till standarder.

 

På bilden ovan till vänster ser du hur en kommitté kan se ut i Sverige. Kommittén leds av en ordförande och en projektledare.

På bilden till höger ser du hur en internationell kommitté kan se ut.
I en sådan grupp sitter representanter från de olika länderna som vill vara med i standardiseringsarbetet.

Som användarrepresentant får du lösenord till en digital portal eller ett digitalt arkiv, som innehåller information och länkar till alla dokument du behöver i arbetet.

Hela kommittén träffas då och då, men det är även vanligt med webbmöten på distans. Då kommunicerar du och kan se dokument via din dator.

Bilden visar en användarrepresentant framför datorn under en webbkonferens. Illustration: Mattias Gordon
Bilden visar en användarrepresentant framför datorn under en webbkonferens.
Illustration: Mattias Gordon

Visste du det här om tekniska kommittéer?

 • Spegelkommitté
  En nationell kommitté som följer arbetet i en internationell kommitté inom samma område brukar kallas för "spegelkommitté".

 • TK
  Arbetsgrupperna hos SIS heter SIS/TK följt av ett specifikt nummer. TK är en förkortning av Teknisk kommitté.

 • Över 300 kommittéer...
  Det finns över 300 tekniska kommittéer som jobbade med specifika standarder inom Swedish Standards Institute, SIS, som är den största standardiseringsorganisationen i Sverige.

 • Tusentals experter
  Sammanlagt deltar mer än 2.000 representanter från organisationer och företag i kommittéerna. I kommittéarbetet deltar ungefär det dubbla antalet experter.

Övning 5. 

Välj det alternativ du tycker stämmer bäst!
Lycka till!