Kapitel 5 – Bli användarrepresentant!

Kapitel 5 - Bli användarrepresentant!
Början av kapitlet

Som användare och konsument är du mycket viktig i standardiseringsarbetet.

Idag finns det betydligt fler representanter från företag än från konsumenter och andra användare. Bilden ovan visar en vision om en framtid där användare har ungefär lika stort inflytande som näringsidkare i standardiseringsarbetet.

Visionen kommer från SKA-rådet, som är en organisation med ett regeringsuppdrag att verka för att få fler användarrepresentanter från ideella organisationer.

Erfarenheten hos dig som använder en produkt eller tjänst är unik och kan inte ersättas av andra kunskaper. Din egen användarerfarenhet är därför en mycket värdefull kunskap i sig.

Om du är medlem i en ideell förening eller en organisation kan du delta i standardiseringarbetet som användarrepresentant i en teknisk kommitté.

Som användarrepresentant får du möjlighet att träffa andra som berörs av produkten eller tjänsten som standarden handlar om.

Det finns idag ett flertal användarrepresentanter från konsumentorganisationer och funktionsrätts- eller miljörörelsen.
Med det behövs fler som bidrar med sin kunskap vid utformningen av framtidens produkter och tjänster!

Som användarrepresentant kan du:

  • Påverka innehållet i framtida standarder
  • Göra användarens röst hörd
  • Öka din egen och din organisations kunskap inom området
  • Få värdefulla kontakter

Det kostar pengar att delta i standardiseringsarbetet, men om du tillhör en ideell organisation kan du söka bidrag till deltagaravgiften och även till resekostnader, utbildning och seminarier.

Bidragen kan sökas hos SKA-rådet, som har ett regeringsuppdrag att få fler användarrepresentanter från ideella organisationer. Sista ansökningsdag är 1 oktober varje år. Stadgar och det senaste bokslutet ska finnas med i ansökan första gången en organisation söker bidrag.

Du hittar mer information om hur du söker bidrag från SKA-rådet via den här länken.