Kapitel 1 – Varför standardisera?

Kapitel 1 - Varför standardisera?
Början av kapitlet
Spela videoklipp

I ovanstående film berättar Leif Hansson från Reumatikerförbundet om arbete för att skapa en ny europeisk standard för förpackningar.

Genom att jobba med standardisering kan du vara med och påverka hur en produkt eller en tjänst utformas så att den passar just dig som användare.

Reumatikerförbundet har varit med i arbetet med att ta fram lättöppnade burkar och förpackningar. Det är ett bra exempel på hur standardiseringsarbetet kan bidra till att förenkla vardagen för många människor.

Sedan filmen gjordes har standarden om lättöppnade förpackningar blivit en global standard, som gäller över hela världen.

Filmen visar hur viktigt det är att olika användare av produkter och tjänster finns med i arbetet med att ta fram standarder. Användarna behöver vara med om det ska vara möjligt att ta fram produkter, tjänster och processer som alla kan ta del av på lika villkor.

Reumatikerförbundets arbete för lättöppnade förpackningar visar också att standardiseringsarbetet verkligen kan ge resultat. Inte bara för företag och myndigheter, utan även för ideella organisationer.