Visste du det här om standarder?

Visste du det här om standarder?

Kapitel 2 - Vad är en standard?
Mitten av kapitlet

Du har säkert använt många standarder idag utan att vara medveten om det.
Nästan alla produkter och många tjänster är standardiserade. 

Det finns standarder som gäller för apparater som du använder hemma eller köper i affären, men även standarder som gäller i arbetslivet och för samhällets olika tjänster och processer. 

Standarder bestämmer hur bankomaten ska fungera, hur hissar konstrueras och hur mjölkförpackningar öppnas. Men det finns även standarder som berör samhälleliga processer som upphandling av varor och tjänster. Det kan handla om socialt ansvarstagande och styrning av företag och organisationer.

När det saknas fungerande standarder kan det bli krångligt för både företag och konsumenter. För några år sedan fanns ett stort antal olika mobilladdare på marknaden. Idag finns en fungerande standard för mobilladdare i Europa, vilket bland annat innebär att samma laddare passar till de flesta telefoner (Iphone-telefoner kräver fortfarande en separat laddare).

Standarden för mobilladdare har inneburit att det har blivit lättare för konsumenter att hitta rätt modell i butiken. Samtidigt kan företag som tillverkar laddare sälja sina produkter till fler konsumenter.

För några år sedan fanns ett stort antal olika mobilladdare på marknaden. Idag finns en fungerande standard för mobilladdare i Europa
På bildrutan till vänster finns det flera olika laddare att välja på. Bildrutan till höger visar en laddare som passar till olika mobiler.
För några år sedan fanns ett stort antal olika mobilladdare på marknaden. Idag finns en fungerande standard för mobilladdare i Europa

Det kan handla om mobiler och mobilladdare, men lika gärna saker inom sjukvården eller hur upphandlingar ska göras.

Standarder kan göra att varor och tjänster passar ihop, ungefär som pusselbitarna i ett pussel (se nedanstående bild):

Tanken med standarder är att saker ska fungera smidigt tillsammans - som pusselbitarna i ett pussel.
Bilden visar två pusselbitar som passar ihop med varandra. Tanken med standarder är att saker ska fungera smidigt tillsammans – som pusselbitarna i ett pussel.
Det finns standarder som bara gäller i Sverige, men de allra flesta nya standarder gäller för Europa eller för hela världen. En standard är resultatet av ett långvarigt och noggrant standardiseringsarbete.
Standardisering bedrivs på svensk, europeisk och global nivå. Foto: Swedish Standards Institute
Bilden illustrerar hur standardiseringen når ut på olika nivåer  – svensk, europeisk och global nivå.
Foto: Swedish Standards Institute
Vid framtagande och utveckling av varje standard samlas ett stort antal aktörer med skilda intressen – främst företrädare för tillverkare och olika grupper av användare. Tillverkare av produkter eller tjänsteföretag, konsumenter och andra som använder produkten eller tjänsten samarbetar i olika kommittéer. Där hjälps de åt med att bestämma innehållet i den nya standarden.
Så här kan en svensk standardiseringsgrupp (kommitté) se ut Foto: Swedish standards institute
Bilden visar hur en svensk standardiseringsgrupp kan se ut.
Den består av deltagare som representerar olika intressen.
Foto: Swedish Standards Institute

När dokumentet har publicerats är standardiseringsarbetet avslutat och då kan standarden börja användas. 
Dokumentet innehåller listor med krav på hur varor eller tjänster ska fungera eller utformas.
Standarden beskrivs ofta som själva dokumentet.
Men det är viktigt att komma ihåg att det är innehållet i dokumentet som är det väsentliga, alltså de regler, mätmetoder och annat som man kommit överens om.