Standardisering – ett globalt arbete

Kapitel 4 - Standardisering i världen
Mitten av kapitlet

Det kanske kan verka lite krångligt med så många olika organisationer, men det görs en hel del för att underlätta samarbeten mellan organisationerna.

Standardiseringsorganisationerna träffar varandra regelbundet för att samordna verksamheten på olika nivåer och inom olika ämnesområden.
Samordningen behövs för att det internationella standardiseringsarbetet ska bli effektivt och för att organisationerna ska undvika “dubbelarbete”.

logotyp ISO
ISO:s logotyp

International Organization for Standardization, ISO, är världens största utvecklare av internationella standarder. Organisationen är egentligen ett nätverk som består av nationella standardiseringsorganisationer runtom i världen.

I Sverige är det Swedish Standards Institute, SIS, som är medlem i ISO och som representerar ISO i Sverige. Sammanlagt är det fler än 150 nationella organisationer som tillsammans bildar ISO.

ISO tar fram internationella standarder inom i stort sett alla branscher och områden.