Europeiska standarder

Kapitel 4 - Standardisering i världen
Mitten av kapitlet

Dokument som har ratificerats av någon av de tre europeiska standardiseringsorganisationerna kallas för Europeiska standarder (EN).
En europeisk standard blir automatiskt nationell standard i de europeiska länder som är medlemmar i CEN – däribland Sverige.

De tre organisationerna på europeisk nivå är CEN, CENELEC och ETSI. CEN är den stora organisationen, medan CENELEC sköter standardisering inom elteknik och ETSI inom telekommunikation.

De tre organisationerna samarbetar med varandra inom flera områden där det finns gemensamma intressen, exempelvis inom information- och kommunikationsteknik (ICT). Man har också gemensamma policydokument inom flera områden.

CEN har också en viktig roll inom global standardisering och ett nära samarbete med den globala organisationen ISO. Nya standarder planeras i samarbete mellan de båda organisationerna för att göra det internationella standardiseringsarbetet så smidigt som möjligt. Globala standarder från ISO eller IEC blir ofta antagna som europeiska standarder av CEN. Då kommer de även att gälla i Sverige, eftersom de europeiska standarderna automatiskt blir nationella standarder.

Samarbetet mellan den globala och den europeiska standardiseringen definieras i den så kallade Wienöverenskommelsen från 1991.