Sammanfattning – Kapitel 5

Kapitel 5 - Bli användarrepresentant!
Slutet av kapitlet
  • Som användare och konsument är du mycket viktig i standardiseringsarbetet. Om du är medlem i en ideell förening eller en organisation kan du representera organisationen som användarrepresentant i en teknisk kommitté.

  • SKA-rådet har regeringens uppdrag att verka för att få fler användarrepresentanter från ideella organisationer. SKA-rådet kan ge bidrag till resekostnader, utbildning och seminarier.

  • Fundera igenom inom vilka område och på vilket sätt du och din organisation skulle vilja påverka utformningen av framtidens produkter och tjänster.

  • Du behövs inom standardiseringen!

Läs mer

SKA-rådets information till användarrepresentanter
På S
KA-rådets webbplats finns en hel del matnyttig information till dig som är intresserad av att arbeta med standardisering.

Information till nya deltagare från ISO
ISO har tagit fram ett häfte som introducerar nya experter till standardiseringsvärlden.

Ordlista för standardiserare
Det är inte lätt att hålla reda på alla förkortningar och begrepp som används inom standardiseringen.
På Boverkets webbplats finns en användbar ordlista!