Sammanfattning – kapitel 3

Kapitel 3 - Standardisering i Sverige
Slutet av kapitlet
  • Standardiseringsarbetet sker i en arbetsgrupp som kallas för teknisk kommitté.
    I kommittén möts personer med olika intressen och expertkunskaper.

  • Det finns över 300 tekniska kommittéer som jobbar med specifika standarder inom Swedish Standards Institute, SIS, som är den största standardiseringsorganisationen i Sverige.

  • SIS organiserar standardiseringsarbetet inom i stort sett alla områden.

  • De flesta standarder som blir antagna i Sverige är från början globala standarder eller europeiska standarder.

    Bara när det står helt klart att en global standard inte är bästa sättet att bevaka svenska intressen, ska europeiska eller svenska standarder utvecklas.
 

Läs mer

Ta steget in i SIS värld
Här kan du ladda ner en broschyr från SIS i PDF format. Den ger en kortare introduktion till standardisering.

Sveriges standardiseringsförbund:
“En svensk strategi för standardisering”

Du är nu klar med det tredje kapitlet!

Gå till nästa kapitel genom att klicka på knappen.