Tre nationella organisationer

Tre nationella organisationer

Kapitel 3 - Standardisering i Sverige
Slutet av kapitlet

Standardiseringsarbetet sköts av speciella organisationer. De är varken myndigheter eller företag, utan fria sammanslutningar där olika intressenter möts för att försöka komma överens.  

Tre organisationer delar på ansvaret för standardiseringen i Sverige:

  • Swedish Standards Institute, SIS

SIS är den största standardiseringsorganisationen i Sverige. SIS organiserar standardiseringsarbetet inom i stort sett alla områden.

  • Svensk Elstandard

Svensk Elstandard, SEK, är den svenska standardiseringsorganisationen inom elektroteknik.

  • Svenska Informations- och Telekommunikations-Standardiseringen, ITS

ITS sköter standardiseringen inom IT och telekommunikation.

SIS logotyp
Logotyp för SIS
SEK logotyp
Logotyp för SEK
ITS logotyp
Logotyp för ITS

Övning 6

Välj det alternativ du tycker stämmer bäst!
Lycka till!