Tre nationella organisationer

Tre nationella organisationer

Kapitel 3 - Standardisering i Sverige
Slutet av kapitlet

Standardiseringsarbetet sköts av speciella organisationer. De är varken myndigheter eller företag, utan fria sammanslutningar där olika intressenter möts för att försöka komma överens.  

Tre organisationer delar på ansvaret för standardiseringen i Sverige:

SIS är den största standardiseringsorganisationen i Sverige. SIS organiserar standardiseringsarbetet inom i stort sett alla områden.

Svensk Elstandard, SEK, är den svenska standardiseringsorganisationen inom elektroteknik.

ITS sköter standardiseringen inom IT och telekommunikation.

logotyp Svenska institutet för standarder
Logotyp för SIS
SEK logotyp
Logotyp för SEK

Övning 6

[WpProQuiz 5]