Tips till nya användarrepresentanter

Tips till nya användarrepresentanter

Kapitel 5 - Bli användarrepresentant!
Slutet av kapitlet
Spela videoklipp

Tryck på playknappen i bilden ovan.
Då startar en video där Pelle, Nicole och Anders ger sina tips om vad du bör tänka på som ny användarrepresentant. Här är några av de saker som lyfts fram:

  • Fundera igenom vilka intressen du och din organisation har i utvecklingen av standarden.

  • Finns det någon frågeställning som är särskilt viktig för er?

  • Ställ frågor när du är osäker!

  • Försök att arbeta strukturerat!

  • Delta aktivt i diskussionerna. För fram argument och försök få andra att lyssna.
Bilden visar en diskussion i en kommitté med representanter från olika intressegrupper
Bilden visar en diskussion i en kommitté med representanter från olika intressegrupper

Tänk också igenom om det finns andra deltagare i kommittén som har liknande intressen? Kan ni samarbeta för att se till att ert perspektiv kommer med?

Det är inte ovanligt att användarrepresentanter träffas vid informella möten för att hjälpa varandra att fylla i kommentarer och liknande uppgifter. 

Innan du går till ett möte med kommittén: