Kapitel 3 – Standardisering i Sverige

Kapitel 3 - Standardisering i Sverige
Början av kapitlet

Pelle:
”Man diskuterar vilken inriktning standarden ska ha”

Bild Pelle Kölhed
Spela videoklipp

Nicole:
“Alla har olika spetskompetenser och erfarenheter”

Spela videoklipp

Anders:
“Vi försöker få fram material så vi kan göra något bra”

Bild Anders Bond
Spela videoklipp

Titta på videointervjuerna ovan med våra användarrepresentanter. De berättar om sina egna erfarenheter av att arbeta med standardisering.

Pelle, Nicole och Anders tar upp några grundläggande kännetecken för arbetet med standardisering:

  • Standardiseringsarbetet sker i en arbetsgrupp som kallas för teknisk kommitté. I kommittén möts personer med olika intressen och expertkunskaper.

  • De diskuterar vad standarden ska innehålla.

  • Resultatet blir ett utkast som andra får lämna synpunkter på. Som deltagare i kommittén får du även  lämna synpunkter på förslag som andra har lämnat. 

Det här är några vanliga arbetsuppgifter för dig som arbetar som användarrepresentant:

  • Läsa igenom mejlutskick och dokument via datorn

  • Gå på möten med den tekniska kommittén och dess arbetsgrupper

  • Bidra till diskussionen, berätta om din organisations syn på frågorna som diskuteras och kom med synpunkter på innehållet i dokumenten.

  • Lämna kommentarer i utkastet till standard

  • Delta i översättningen av internationella standarder