Kapitel 4 – Standardisering i världen

Kapitel 4 – Standardisering i världen

Kapitel 4 - Standardisering i världen
Början av kapitlet
Standardisering bedrivs på svensk, europeisk och global nivå. Foto: Swedish Standards Institute

Ovanstående bild från SIS visar de största standardiseringsorganisationerna på olika nivåer – i Sverige, i Europa och globalt.

I Sverige heter den stora standardiseringsorganisationen SIS.
I Europa är CEN motsvarigheten till SIS och globalt heter motsvarande organisation ISO.

De flesta standarder som blir antagna i Sverige är från början globala standarder eller europeiska standarder.

Dessutom har de svenska standardiseringsorganisationerna enats kring en strategi som innebär att globala standarder ska vara förstahandsalternativ för det svenska standardiseringsarbetet. Bara när det står helt klart att en global standard inte är bästa sättet att bevaka svenska intressen, ska svenska standarder utvecklas.

Det innebär att arbetet med standardisering i högsta grad är en internationell verksamhet. När du sitter med i en kommitté i Sverige kommer du oftast att följa standardiseringsarbete i andra länder, i Europa och i världen.

Bilden ovan visar att det finns särskilda organisationer som sköter standardiseringsarbetet på olika nivåer.  

De stora organisationerna är placerade i mitten av bilden, med organisationerna för elstandardisering till vänster och telekom till höger.

Svensk Elstandard ansvarar för den svenska standardiseringen inom elteknikområdet.

I Europa heter motsvarigheten Cenelec och globalt är det IEC som har hand om den elektrotekniska standardiseringen. 

Den organisation som ansvarar för telekommunikation i Sverige heter ITS.

I Europa heter motsvarigheten ETSI och globalt ITU.