Sammanfattning – Kapitel 4

Kapitel 4 - Standardisering i världen
Slutet av kapitlet
  • Att delta i arbetet för att ta fram globala standarder är huvudinriktningen för det svenska standardiseringsarbetet.

  • I Sverige heter den stora organisationen SIS. I Europa är det CEN som har motsvarande roll och globalt heter den stora organisationen ISO.

  • ISO är världens största utvecklare av internationella standarder.

    Swedish Standards Institute, SIS är medlem i ISO och representerar ISO i Sverige.

  • En Europeisk standard blir automatiskt standard även i Sverige och andra europeiska länder.

  • Standarder brukar vara frivilliga att använda, men standarder är tvingande när de är kopplade till EU-lagstiftning. De kallas då för “harmoniserade europeiska standarder”. 

Du är nu klar med det fjärde kapitlet!

Gå till nästa kapitel genom att klicka på knappen.