Sammanfattning – kapitel 1

Kapitel 1 - Varför standardisera?
Slutet av kapitlet
  • I det här kapitlet har du fått en grundläggande förståelse av standardisering och framförallt varför så många produkter och tjänster standardiseras. Standardiseringen är bra för handel mellan länder, men har även stora fördelar för konsumenter och andra användare.

  • Du har sett hur standardisering kan användas som ett verktyg för att ta fram produkter som kan användas av så många människor som möjligt.
    Reumatikerförbundets engagemang för att skapa lättöppnade förpackningar är ett bra exempel.

  • Du har fått en introduktion till standardiseringens grundläggande principer.

Läs mer

Sveriges Standardiseringsförbund, strategi:

Länk: http://standardiseringsforbundet.se/strategi/intressentstyrd-standardisering/

Mer om konsumenters roll i internationellt standardiseringsarbete (på engelska):

Länk: https://www.iso.org/iso-and-consumers.html

 

Du är nu klar med det första kapitlet!

Gå till nästa kapitel genom att klicka på knappen.