Sammanfattning – kapitel 2

Kapitel 2 - Vad är en standard?
Slutet av kapitlet
  • I det här kapitlet har du fått mer information om vad en standard är för något.
    Standarden publiceras i ett dokument som tas fram i samarbete mellan olika intressegrupper.


  • Du har även fått en kortfattad introduktion till ett par vanliga typer av standarder – produktstandard och tjänstestandard. 
    EU har beslutat att man ska satsa mer på tjänstestandardisering framöver.

Läs mer

Ett exempel på hur ett standarddokument kan se ut:

Länk: Model document of an international standard 

En folder som berättar hur man skriver standarder och hur de är uppbyggda:

Länk: How to write standards

Du är nu klar med det andra kapitlet!

Gå till nästa kapitel genom att klicka på knappen.