Att representera Funktionsrätt Sverige

Kapitel 5 - Bli användarrepresentant!
Mitten av kapitlet
Logotyp Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige är en organisation som arbetar för tillgänglighet och mänskliga rättigheter. Du har möjlighet att företräda Funktionsrätt Sverige som användarrepresentant i en teknisk kommitté, om du är medlem i något av organisationens medlemsförbund.

Funktionsrätt Sverige har idag omkring 40 olika medlemsförbund. Organisationen jobbar för att åstadkomma Ett samhälle för alla och utgår från de mänskliga rättigheter som tas upp i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Inom Funktionsrätt Sverige har det skapats ett nätverk för standardiseringsfrågor. Du som representerar Funktionsrätt Sverige kan vara med i nätverket och träffa andra representanter från medlemsförbunden!

Nätverket träffas två till fyra gånger per år eller vid behov. Funktionsrätt Sverige betalar ersättning för resor i samband med deltagande på nätverksmöten.

Vill du representera Funktionsrätt Sverige i standardiseringsarbetet?

Kontakta:

Caroline Åkerhielm, projektledare för Alla vinner:
E-post: caroline.akerhielm@funktionsratt.se