Kapitel 5 – videoversionen

Kapitel 5 - Bli användarrepresentant

Klicka på symbolen längst upp till vänster i videofönstret för att se alla delavsnitt i kapitlet.

I videons underkant finns en symbol för inställningar. Här kan du klicka för att ändra kvaliteten till HD-format (1080p). Det behöver du göra om du ska se utbildningen på stor skärm – eller om du upplever bilden som oskarp.

Till höger på sidan finns länk till en video där våra användarrepresentanter ger råd till dig som vill börja arbeta inom standardisering.

Läs mer

SKA-rådets information till användarrepresentanter
På SKA-rådets webbplats finns en hel del matnyttig information till dig som är intresserad av att arbeta med standardisering.

Information till nya deltagare från ISO
ISO har tagit fram ett häfte som introducerar nya experter till standardiseringsvärlden.

Ordlista för standardiserare
Det är inte lätt att hålla reda på alla förkortningar och begrepp som används inom standardiseringen.
På Boverkets webbplats finns en användbar ordlista!

Film:

Tips till nya användarrepresentanter

Bilden visar en användarrepresentant framför datorn under en webbkonferens. Illustration: Mattias Gordon
Spela videoklipp

Vill du representera Funktionsrätt Sverige i standardiseringsarbetet?

Kontakta:

Caroline Åkerhielm, projektledare för Alla vinner:
Epost: caroline.akerhielm@funktionsratt.se