Lathund – Så här fyller du i dina kommentarer!

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Först fyller du i raden längst upp till höger: 

 • Date. Här skriver du vilket datum du skriver kommentaren
 • Document. Här skriver du det specifika referensnummer som standardförslaget har fått.
  Varje förslag har ett eget referensnummer. Det kan heta ISO/Dis 333 eller något liknande.

kommentarsmallen

Sedan fyller du i dina kommentarer:

 • MB/NC. Här skriver du namnet på kommittén.
 • Line number. Du kan hoppa över den här kolumnen
 • Clause/Subclause. Här skriver du vilket textavsnitt i standardförslaget som du vill kommentera eller förändra.
  I standardförslaget är alla textavsnitt numrerade.
  Det kan även finnas en underordnad numrering.
  Ett påhittat exempel: I ett standardförslag finns det ett avsnitt som handlar om Transport och ett underordnat avsnitt som handlar om transport av hushållsartiklar.
  • 4. Transport
  • 4.2 Transport av hushållsartiklar
   Om du vill kommentera eller ändra textavsnittet som handlar om transport av hushållsartiklar skriver du alltså 4.2 i det här exemplet.
 • Type of comment. Här skriver du vilken slags kommentar du ska skriva.
  • Du kan skriva en redaktionell kommentar.
   Då skriver du ed i rutan.
   En redaktionell kommentar handlar om hur texten är skriven.
   Det kan exempelvis handla om språk eller begrepp som används i förslaget.
   Du kanske vill korrigera språkbruket.
  • Du kan skriva en teknisk kommentar.
   Då skriver du te i rutan.
   En teknisk kommentar handlar om synpunkter på själva innehållet – inte bara hur texten är skriven.
   Du kanske vill ändra en måttenhet som används i förslaget eller har synpunkter på hur undersökningar har genomförts.
  • Du kan skriva en generell kommentar.
   Då skriver du ge i rutan.
   En generell kommentar berör stora och mer grundläggande delar av standardiseringsförslaget.
   Du kanske vill påpeka att standardiseringsarbetet borde bygga på någon annan standard som inte nämns i förslaget.
 • Comments. Här skriver du din kommentar. Skriv bara en kommentar på varje rad i tabellen!
 • Proposed change. Här skriver du hur du vill att det ska stå i standardförslaget.
  Om du vill förändra ordföljden eller korrigera ett stavfel så skriver du hur du vill att det färdiga förslaget ska vara formulerat.