Sammanfattning – kapitel 5

  • I det här kapitlet har du fått en grundläggande förståelse av standardisering och framförallt varför så många produkter och tjänster standardiseras. Standardiseringen är bra för handel mellan länder, men har även fördelar för konsumenter och andra användare.

  • Du har sett hur standardisering kan användas som ett verktyg för att ta fram produkter som kan användas av så många människor som möjligt.
    Reumatikerförbundets engagemang för att skapa lättöppnade förpackningar är ett bra exempel.

  • Du har fått en introduktion till standardiseringens grundläggande principer.

Läs mer

SKA-rådets information till användarrepresentanter
På S
KA-rådets webbplats finns en hel del matnyttig information till dig som är intresserad av att arbeta med standardisering.

Information till nya deltagare från ISO
ISO har tagit fram ett häfte som introducerar nya experter till standardiseringsvärlden.

Ordlista för standardiserare
Det är inte lätt att hålla reda på alla förkortningar och begrepp som används inom standardiseringen.
På Boverkets webbplats finns en användbar ordlista!

En värld av förkortningar
En ordlista från SIS där de vanligaste förkortningarna förklaras.