Övningar – kapitel 3

Övning 1 

Välj det alternativ du tycker stämmer bäst!
Lycka till!

Övning 2

Välj det alternativ du tycker stämmer bäst!
Lycka till!