Kapitel 2 – videoutbildningen

Kapitel 2 - Vad är en standard?

Klicka på symbolen längst upp till vänster i videofönstret för att se alla delavsnitt i kapitlet.  
I videons underkant finns en symbol för inställningar. Här kan du klicka för att ändra till HD-format. Det behöver du göra om du ska se utbildningen på stor skärm – eller om du upplever bilden som oskarp.

Till höger på sidan finns länkar till videor där du får möta personer som berättar om sina erfarenheter av att jobba med standardisera.

Film från SIS: Standarder i vardagen

Standarder har markerats med vita rektanglar i filmen. OBS! Klicka på symbolen "CC" under videon för att sätta på svensk textning.